Gevolgen Covid-19

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen omtrent het Corona virus heeft Tamboerkorps Odiles Rapid besloten de richtlijnen van het RIVM en de KNMO op te volgen en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.

De muzikale en gezellige aspecten van onze vereniging zijn voor ons enorm belangrijk, maar de gezondheid van onze leden, familie en de risicogroepen in onze omgeving is belangrijker. Wij zien u allen graag terug bij een van onze volgende optredens als de coronacrisis dit weer toelaat.

 

 Bestuur Odiles Rapid


We hebben geprobeerd om gezamenlijk een leuk filmpje in elkaar te zetten om onze nieuwe voorzitter aan u voor te stellen. En het is gelukt, geheel Corona-proof ;-)


Odiles Rapid verrast de Voedselbank

 

Op Goede Vrijdag 2 april heeft ons Tamboerkorps verzorgingsproducten gedoneerd aan Voedselbank 'Goed Ontmoet'. Deze donatie doen wij samen met Rotary Bourgondische Santarun en vloeit voort uit de donatie die ons korps in december 2019 mocht ontvangen. 

Wij zijn bijzonder trots dat wij in de gelegenheid zijn gesteld om een maatschappelijke bijdrage te leveren aan bewoners van onze stad met een kleine portemonnee.


Odiles Rapid is een jong, creatief, dynamisch en modern tamboerkorps, onderweg in een zoektocht voor verbreding van onze horizon!


Om te zorgen dat onze leden contact met elkaar blijven houden en er binding blijft met onze vereniging organiseren wij online evenementen. Met groot succes hebben wij onlangs een muziekbingo georganiseerd. Zolang we nog niet bij elkaar mogen komen om samen te repeteren en onze hobby te beoefenen blijven we online actief voor onze leden.

Goed Nieuws!!

Vanaf nu is het voor iedereen die onze vereniging een warm hart toedraagt mogelijk om ons GRATIS te sponsoren. 

 

Dit kan heel eenvoudig via Sponsorkliks, hier kunt u lezen hoe het werkt.