10 Juni 2021 was een bijzondere dag voor Tamboerkorps Odiles Rapid waar we lang naar uit hebben gekeken. Na maanden van thuis zitten door Covid-19 mogen we eindelijk weer gaan repeteren.

En wat maakt deze dag extra bijzonder? Onze instructeur Sjaan van den Boom was in 2020 maar liefst 60 jaar lid van ons tamboerkorps!! Dit bijzondere feit hebben we uiteraard niet aan ons voorbij laten gaan op onze repetitie-avond.. En ook al is het een jaar later dan gepland, de feestvreugde is er niet minder om.


Odiles Rapid heeft op Bevrijdingsdag een prachtige donatie mogen doen aan de stichting Bezoekerscentrum Militaire Erevelden. Hiermee is deze stichting weer een klein beetje dichter gekomen bij de realisatie van het bezoekerscentrum. Ook deze donatie vloeit voort uit de donatie die onze vereniging zelf heeft mogen ontvangen uit handen van de Bourgondische Santarun. 

Helaas heeft het originele idee om twaalf 3RI trommels te restaureren geen doorgang kunnen vinden. Wij zijn vervolgens verantwoordelijk met de gelden die aan deze donatie hangen omgegaan. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het steunen van zowel een maatschappelijk als ook een cultureel doel. Dat maakt ons bijzonder trots!

 

Wil je meer weten over het Bezoekerscentrum Militaire Erevelden? Klik dan op deze link en ontdek hun website!

 

Mvg, 

Bestuur Odiles Rapid


Odiles Rapid verrast de Voedselbank

 

Op Goede Vrijdag 2 april heeft ons Tamboerkorps verzorgingsproducten gedoneerd aan Voedselbank 'Goed Ontmoet'. Deze donatie doen wij samen met Rotary Bourgondische Santarun en vloeit voort uit de donatie die ons korps in december 2019 mocht ontvangen. 

Wij zijn bijzonder trots dat wij in de gelegenheid zijn gesteld om een maatschappelijke bijdrage te leveren aan bewoners van onze stad met een kleine portemonnee.


Odiles Rapid is een jong, creatief, dynamisch en modern tamboerkorps, onderweg in een zoektocht voor verbreding van onze horizon!


Om te zorgen dat onze leden contact met elkaar blijven houden en er binding blijft met onze vereniging organiseren wij online evenementen. Met groot succes hebben wij onlangs een muziekbingo georganiseerd. Zolang we nog niet bij elkaar mogen komen om samen te repeteren en onze hobby te beoefenen blijven we online actief voor onze leden.

Goed Nieuws!!

Vanaf nu is het voor iedereen die onze vereniging een warm hart toedraagt mogelijk om ons GRATIS te sponsoren. 

 

Dit kan heel eenvoudig via Sponsorkliks, hier kunt u lezen hoe het werkt.


Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen omtrent het Corona virus heeft Tamboerkorps Odiles Rapid besloten de richtlijnen van het RIVM en de KNMO op te volgen en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.

De muzikale en gezellige aspecten van onze vereniging zijn voor ons enorm belangrijk, maar de gezondheid van onze leden, familie en de risicogroepen in onze omgeving is belangrijker. Wij zien u allen graag terug bij een van onze volgende optredens als de coronacrisis dit weer toelaat.

 

 

 Bestuur Odiles Rapid